הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה עיריית חיפה - דף הבית

אגף פיקוח על הבניה


אגף פיקוח על הבניה הוקם בסוף שנת 2017 ומטפל בשלושה תחומי עיסוק עיקריים: פיקוח על היתרי בניה, אכיפה של בניה ושימוש אסורים ומבנים מסוכנים.

אנשי המקצוע באגף הינם מפקחי תכנון ובניה, מפקחים חוקרים, מהנדסי מבנים מסוכנים וצוות של תיאום ובקרה.
מפקחי האגף הינם בעלי השכלה בתחומי ההנדסה האזרחית, תכנון נוף, עצים ותנועה.
האגף פועל בתחומי עיסוקו ישירות מול מוקדי העיריה השונים. בין היתר מוקד 106 ופניות הציבור.
פועל בשילוב עם האגף לפיקוח כללי, משטרת ישראל, המפקח על העבודה וגורמי חוץ נוספים הקשורים לתחומי העיסוק של האגף.

פירוט מחלקות האגף ותחום עיסוקן:

המחלקה לפיקוח היתרי בניה

 • אימות בקשות להיתר בשלב ההגשה לצורך דיוני הועדה המקומית.
 • בדיקת היתר הבניה בשלושה שלבים לפי דרישות חוק התכנון והבניה ומתן תעודת גמר
  שלבי הבדיקה:
  א. ביסוס
  ב. ביצוע השלד
  ג. עבודות גמר
 • בדיקת תוכניות הפיתוח, העצים והחניות לפי היתר בניה.
 • מתן שירות מקצועי ותמיכה לתושבים, יזמים וקבלנים הפועלים בעיר.
 • עבודה לפי המועדים הקבועים בתיקון 101 – רישוי זמין.
 • חלק משולחן עגול המאשר א תוכניות ההתארגנות בסביבת אתרי הבניה.
  התוכנית מאפשרת את הקמת הפרוייקט ברציפות תוך קיום סידורי בטיחות ותנועה למשתמשי הדרך – כביש ומדרכה.
 • ביצוע סיורים משותפים עם בוחני משטרת ישראל בנושא תנועת הכלים הכבדים בסביבת אתרי הבניה
 • ביצוע אכיפה בנושא מטרדים עקב בניה כגון אבק, רעש, פיגומים, גדרות, עגורנים ושעות העבודה.
  האכיפה מבוצעת בסיוע ועל סמך חוות הדעת של גופים חיצוניים, כל אחד בתחומו.
  בין היתר, המפקח על העבודה, אגוד ערים להגנת הסביבה, אגף פיקוח כללי, משטרת ישראל, בודקים מוסמכים בעניין פיגומים ועגורנים.
 • בדיקת פניות הציבור בכל נושא הקשור לאתרי בניה פעילים.
 • מתן אישור לחיבורי מים וחשמל והגדלות פאסה, לנכסים חדשים וישנים.
 • מתן אישורים על הליכים משפטיים פעילים לצורך עסקאות מכר.
 • בדיקת בניה שבוצעה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה – ביצוע עבודות פטורות מהיתר.

  קישור להוראות המרחביות פטור מהיתר

 • מחלקת אכיפה

 • טיפול בפניות ציבור בנושא עבירות בניה ישנות וחדשות לפי מדיניות האכיפה, טיפול לפי חוק התכנון והבניה ומתן מענה לתושב.
 • ביצוע אכיפה בגין בניה אסורה ושימוש אסור לפי תיקון 116 ומתן דיווחים לוועדה המקומית בתיקי בקשות להיתרים מסדירים.
 • ביצוע אכיפה יזומה במתחמי תעשיה באזור מפרץ חיפה, שכונות המגורים בעיר, צירים ראשיים בהם יש שימושים מעורבים ולפי תוכנית עבודה רב שנתית.
 • ביצוע אכיפה לפי סקר עבירות מבוסס תצלומי אויר שנערך בכל רחבי העיר מדי 5 שנים.
 • האכיפה מבוצעת לפי חוק התכנון והבניה באמצעות צווי הפסקה והריסה והגשת דוחות לתביעה העירונית לשם הגשת כתבי אישום ו/או מתן קנסות מנהליים.

  קישור למדיניוןת האכיפה המאושרת בעיר  מחלקת מבנים מסוכנים

 • טיפול בפניות ציבור בנושא מבנים מסוכנים.
 • ביצוע עבודות להסרת סכנה מיידית לפי חוק העזר העירוני למבנים מסוכנים.
 • ביצוע אכיפה בנושא מבנים מסוכנים באמצעות הודעות על מבנה מסוכן והגשת דוחו"ת מבנה מסוכן לשירות המשפטי.

            קישור להעלאה של מסמך - אישור מהנדס על הסרת סכנה


 

יצירת קשר:

 • פניות בנושא תלונות על בניה אסורה/שימוש אסור ופנייה בנושא מבנה מסוכן ניתן להגיש טלפונית דרך מוקד 106 ובכתב דרך המחלקה לפניות ציבור דרך המייל pniotz@haifa.muni.il.

 • עבור פניות בנושאים כלליים כגון הגשת אישורים לגמר בניה, שחרורי ערבות, בקשות למדי מים וחשמל, בקשות שונות וכו' ניתן לפנות דרך המייל האגפי בצירוף פרטי הפונה: Mbpbnia@haifa.muni.ilאגף פיקוח על הבניה