הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה עיריית חיפה - דף הבית

צור קשר

להלן פרטי העובדים במנהל ההנדסה, מוזמנים ליצור איתנו קשר.


אגף רישוי בניה

​מייל
תפקיד
​שם
​מספר
RachelBac@haifa.muni.il
​מנהלת אגף רישוי בניה
אדר' רחל בצ'ינסקי 
​04-8356829
michalr@haifa.muni.il
​סגנית מנהלת האגף
אדר' מיכל רז 
​04-8356125

​מוקד יחידת מידע לרישוי

​04-8357002 
​hitnagdut.bniya@haifa.muni.il

​כתובת מייל לשליחת התנגדויות

rishuybnia@haifa.muni.il
​כתובת מייל לפנויות למחלקת רישוי

AviS@haifa.muni.il
​פקיד עצים
​אבי נבו

Nazemtuk@haifa.muni.il
טוקאן נאזם
8356142
Dinap@haifa.muni.il
 דינה פריימק
8356144
EstiS@haifa.muni.il
​אסתי שמש
8356498
YaelYa@haifa.muni.il
​יעל יחיד
8356172
SivanI@haifa.muni.il
​סיוון אילוז
8356619
SunnyCu@haifa.muni.il
סאני צורציץ
8356140
YaronBR@haifa.muni.il
​ירון בן רחמים
8356143
BatelM@haifa.muni.il
​בת אל משה
8356995
Morg@haifa.muni.il
​מור גביע
8357067
Nofarmz@haifa.muni.il
​נופר מזרחי
8353175
Lironc@haifa.muni.il
​לירון כהן
8354582
LirazC@haifa.muni.il
​לירז כהן
8353173
ahuvyb@haifa.muni.il
​אהובי בלוך
8354561
batyad@haifa.muni.il
​בתיה דגן
8356571
meiraz@haifa.muni.il
מאירה זגריזק
8356146
anatshc@haifa.muni.il
​ענת שכטר
8356137
IritL2@haifa.muni.il
​אירית לוי
8356450
RacheliA@haifa.muni.il
​רחלי אזולאי
​8354016
Rimah@haifa.muni.il
רימה חמאד
8355707
Maayany@haifa.muni.il
מעיין אשכנזי


אגף פיקוח על הבניה


אגף תכנון עיר

מיילתפקידשםמספר
 אגף תכנון עירפקסמיליה04-835-7237
vardal@haifa.muni.ilמנהלת אגף תכנון עיראדר' ליבמן ורדה04-8356167
 
DanitH@haifa.muni.il

לשכהחזות דנית04-8357728/6811
 
BatelS@haifa.muni.il

לשכהסוסן בת אל04-8356064/4539
​VitaliD@haifa.muni.il
​ראש תחום כלכלה אורבנית
​ויטלי דובוב
​04-8354505

   

מחלקת תכנון עיר

rotir@haifa.muni.ilמנהלת המחלקה לתכנון עיראדר' רפופורט רותי04-8355350
pazits@haifa.muni.ilס/מנהלת המחלקה לתכנון עיראדר' שרון פזית04-8356988
irinis@haifa.muni.ilאדריכליתאדר' איריני סוידאן04-8356164
osnatp@haifa.muni.ilמנהלת היח' לבדיקה וקליטת תכניותפריצקר אסנת04-8356908
einatta@haifa.muni.ilאדריכליתעינת טלמון04-8356586
poliz@haifa.muni.ilראש צוות לתכניות בסמכויות ועדה מקומיתאדר' זייקנר פולי04-8356956
hadasze@haifa.muni.ilאדריכליתאדר' זרון הדס04-8354548
einatg@haifa.muni.ilראש צוות שיקום עירוני ותכנון בר קיימאאדר' גולן עינת בוסל
04-8356894

     

מחלקת תכנון ארוך טווח

verag@haifa.muni.ilמנהלת המחלקה לתכנון ארוך טווחאדר' גולדפרכט ורה04-8356527
 HanaB2@haifa.muni.il

מזכירותברט חנה04-8356809
User32@haifa.muni.ilמנהלת יח' בכירה לתכניות רפרצלציהסולודניק אלה04-8357073
dianagold@haifa.muni.ilמנהלת פרוייקטאינג' גולדברג דיאנה04-8357457
doronz@haifa.muni.ilרכזת תכנון מערכתי ומתארי​​אדר' דורון צוריאל-לובשבסקי04-8357043​
haneenk@haifa.muni.ilמתכננת​אדר' חנין קנדלפת​04-8356134​

    

מחלקת מידע תכנון עיר

soniab@haifa.muni.il

מנהלת המחלקה למידע תכנון עיראדר' בנארוש סוניה04-8356350
 evelinb@haifa.muni.ilמזכירותבן זכרי אוולין04-8356368
hananl@haifa.muni.ilס/מנהלת המחלקה למידע תכנון עירחנאן לוסיא04-8356133
talisha@haifa.muni.il
ארכיב אגף תכנון עירשקד טלי04-8356598
Yk_user1@haifa.muni.ilמנהל יח' בכיר למידע ת"עשמרלינג עודד04-8356808

 tanyas@haifa.muni.il

רע"ן מקרקעין ומידע

טניה שיינגרט
04-8357017
valentinas@haifa.muni.ilרע"ן מידע תכנוניאסמן ולנטינה04-8356129
mirish@haifa.muni.ilרכזת מפות מצביותשרון מירי04-8356104
ronie@haifa.muni.il ​רע"ן מקרקעין ומידערוני אליהו​​04-8354549
MayB@haifa.muni.ilרכזת מסמכי מידע ותיאום​​בניזרי מאי​04-8354560
 davidav@haifa.muni.il
ע/ארכיב תכנון עיראברהם דוד04-8356131


 מחלקת יעודי קרקע

yan@haifa.muni.ilמנהל המחלקה ליעודי קרקעיאן סנדרוביץ04-8356179
nelao@haifa.muni.ilס/מנהלת המחלקה ליעודי קרקעאינג' אודלר נלה04-8356675
kahanah@haifa.muni.ilמנהלת יח' בכירה לבקרת איכותכהנא הילה04-8357020
mairv@haifa.muni.ilרכז תיב"ם ותמיכהווילנסקי מאיר04-8356176
golanp@haifa.muni.ilרע"נ תיב"ם ותמיכהפרוזר גולן04-8356955

Elaw@haifa.muni.il

רע"נ בקרת איכות ומעקב נתוניםוולף אלה04-8356589
anate@haifa.muni.ilרע"נ קליטת נתוניםאליה ענת04-8356594
amitk@haifa.muni.ilרע"נ בקרת איכות ונתוניםקליין עמית04-8356591
jocelyner@haifa.muni.ilשרטטתראשד-מכול ג'וסלין

04-8357113

 

מחלקת התחדשות עירונית

ornam@haifa.muni.ilמנהלת המחלקה להתחדשות עירוניתמור אורנה04-8356018
galg@haifa.muni.ilמתאמת מינהלה ובקרה​​גל גיגר04-8356018​
sarat@haifa.muni.ilרכזת חברתית ושיתוף ציבור​עו"סק טודובר שרה​04-8356351​

michalma@haifa.muni.il

רכזת התחדשות עירונית​אדר' מיכל מדעי​04-8356600​
MarianaD@haifa.muni.ilאדריכלית לתכניות התחדשות עירוניתאדר' דורפמן מריאנה​​04-8357018

 

מחלקת שימור מבנים ואתרים


מנהלת המחלקה לשימור מבנים ואתריםעינב שחורי04-8356472

רע"נ לייזום וקידום רשימת שימור עירוניתאדר' שחר גיא04-8354563

מפקחת שימורשכטר חן04-8354568
​היחידה להיתרי בניה
​איזי מיכאל

​shimur@haifa.muni.il
​פניות למחלקה לשימור מבנים ואתרים
​ערין אסעד-סלים
​04-8356019


מחלקת ועדה מקומית 

YehuditM@haifa.muni.ilממונה מזכירות ועדה מקומית גו'די בלייכר 04-8356806/7

Nuritl@haifa.muni.il

 

מזכירת המחלקהנורית לוי 04-8356806/7
Va-2@haifa.muni.ilרכזת פרסומים ופניות הציבור (ועדות)ג'קי אסולין 04-8356013

AnatR@haifa.muni.il

 

רכזת תאום ומחשובענת רפפורט 04-8356805
YaelBa@haifa.muni.ilקלדנית יעל בבני 04-8356528

פקיד שליחויותמרקו שרגא 04-8356016


אגף נכסים 

PninaPaz@haifa.muni.il
מנהלת אגף נכסים ושמאות פנינה פז 04-8356831
RonitY@haifa.muni.ilמזכירת האגף רונית יאיר 04-8356812
YasminSa@haifa.muni.ilעוזרת מנהלת אגף נכסים ושמאות יסמין סקסיאן 04-8357987
RonenP@haifaa.muni.ilחשב האגףרונן פורת 04-8357965
EfiS@haifa.muni.ilרע"ן חשבונותאפי סבן04-8354184
analg@haifa.munilראש תחום קידום פרוייקטיםאנה לרנר 04-8357107
Rinatsh@haifa.muni.ilמנהלת יח' בכירה  לתכנון שרותי ציבור רינת שלקמן מור04-8356017
IlanaBu@haiha.mun.ilרע"ן לתכניון שרותי  ציבור אילנה בורגסדוף 04-8357972


מחלקת ייזום ופיתוח מקרקעין

steina@haifa.muni.ilמנהל המחלקה לייזום ופיתוח מקרקעין אבי שטיין04-8357988
AvrahamS@haifa.muni.ilס. מנהל המחלקה לנכסים בשכירות מוגנת אבי שפירא04-8357991
MiraK@haifa.muni.ilראש תחום הפקעות וקידום נכסים מסחרייםמירה קלדרון04-8356721
YuliaG@haifa.muni.ilמפקחת לעסקאות מקרקעיןיוליה גנפון04-8357016
IritLib@haifa.muni.ilרמ"ד נכסים מסחריים   אירית לב04-8356720
MiriamMo@haifa.muni.ilרמ"ד מינהלה  מרים מולנר04-8357973


מחלקת נכסים ציבוריים

MeiravK@haifa.muni.ilרכזת בכירה לנכסים ציבוריים ומרכז ועדת הקצאותמירב כוכבי04-8357971
Benib@haifa.muni.ilרכז בכיר לנכסים ציבורייםבני ברקו 04-8357970


מחלקת רישום והסדר מקרקעין

OronE@haifa.muni.ilמ"מ  מנהל מחלקה רישום והסדר מקרקעין אורון איבגי 04-8357994
DoronG@haifa.muni.ilרכז בכיר לרישום והסדר מקרקעיןדורון גוטליב 04-8357995
Inbalsh@haifa.muni.ilמ"מ רע"ן ארכיב ורישום נכסיםענבל שושן04-8357989
LunaA@haifa.muni.ilרע"ן ביטוחים , תביעות ואיתור מקרקעין לונא אגברייה 04-8357992
TamarH@haifa.muni.ilרע"נ רישום נכסיםתמי הרוש04-8357993


מחלקת שמאות מקרקעין

NirG@haifa.muni.ilס/מנהל אגף ומנהל המחלקה  לשמאות מקרקעין ניר גראואר04-8356951
DanielAb@haifa.muni.ilשמאי מקרקעין דניאל אברמוב 04-8357913
RazDi@haifa.muni.ilשמאי מקרקעין רז דידי04-8357990

 

 מחלקת רישוי עסקים

מיילתפקידשם טלפון
gabio@haifa.muni.il
מ"מ מנהל מחלקת רישוי עסקיםאוזנה גבי
04-8355464
zviab@haifa.muni.ilרכז מנהלה ורישוי
ברוור צבייה
04-8356867
melina@haifa.muni.ilמהנדסת המחלקה
מלין אנה
04-8356424
Ilanbg@haifa.muni.ilמפקח רישוי
בן גרשון אילן
04-8356973
yosibs@haifa.muni.ilמפקח רישויבן שמעון יוסי04-8356412
Shimons@haifa.muni.ilמפקח רישוי
סויסה שמעון
04-8356075
Waseemk@haifa.muni.ilרמ"ד רישוי
קוזלי ואסים
04-8356975
shanig@haifa.muni.ilמפקחת רישוי
שני גנון
04-8356407

ארכיב
גיא יעקוב
04-8356867

 

 אגף תכנון דרכים תנועה ונוף

מיילמחלקהשםטלפון
​Gilatz@haifa.muni.il
​הנהלת האגף
​גילת צמח
​04-835-6529
Yuditb@haifa.muni.ilתכנון תנועה יהודית  בן שחר 04-835-6188
Karmelitz@haifa.muni.ilתכנון תנועהכרמלית זנדברג04-835-6874
Rasha@haifa.muni.il תכנון תנועהרשא ניקולא עואד04-835-6180
Olgakl@haifa.muni.ilתכנון תנועהאולגה קליימן 04-835-6185
Omerz@haifa.muni.ilתכנון נוף עומר צנגט 04-835-6215
Liatar@haifa.muni.ilתכנון נוף ליאת עדי רובינס 04-835-6397
Chenh@haifa.muni.ilתכנון נוףחן חדד04-835-6673
Ranink@haifa.muni.ilתכנון נוףרנין קוזלי04-835-5337
Eyala@haifa.muni.ilתכנון דרכיםאייל אינגבר  
Etia@haifa.muni.ilתכנון דרכיםאתי אליאס04-835-6428
Emie@haifa.muni.ilתכנון דרכיםאמי אליהו04-835-6186
ןirenab@haifa.muni.ilתכנון דרכיםאירה ברונשטיין04-835-6244
Yuribr@haifa.muni.ilתכנון דרכיםיורי בריימן04-835-6183
innaz@haifa.muni.ilתכנון דרכיםאינה זבלב04-835-6234
Elenas@haifa.muni.ilתכנון דרכיםאלנה שוידקי04-835-6234
Yaelb@haifa.muni.ilפיקוח על היתרי בניה יעל בן חיים04-835-6033
Boazl@haifa.muni.ilפיקוח על היתרי בניה ליאור בועז 04-835-6119
Yoramg@haifa.muni.ilפיקוח על היתרי בניהיורם  גור 04-835-6072
Dimitrip@haifa.muni.ilעוזר מנהל האגף -הנהלת האגףדימה פינקוביץ04-835-6877
Netat@haifa.muni.ilמנהלת מח' תכנון נוף נטע טלמור04-835-6879
Jannag@haifa.muni.ilמנהלת מח' תכנון דרכיםז'אנה גורביץ04-835-5466
Vlatz@haifa.muni.ilמנהל מח' תכנון תנועה ולד זסלבסקי04-835-6873
Yoeli@haifa.muni.ilמנהל מח' מטה בטיחות יואל  אילסר 04-835-6189
Yoavd@haifa.muni.ilמנהל האגף -הנהלת האגףיואב  דנציגר 04-835-5442
Ronengr@haifa.muni.ilמטה בטיחותרונן גראו 04-835-6445
Limorbar@haifa.muni.ilמזכירת האגף- הנהלת האגףלימור בר04-835-6814
Mariash@haifa.muni.ilחשבת האגף-הנהלת האגףמריא בשארה04-835-6181
צור קשר