הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה עיריית חיפה - דף הבית

בקשות לתיאום הנדסי


כללי

היתר כריה וחפירה ניתן לקבלנים ולמבצעי עבודות ברחוב ובשטח ציבורי על מנת לשמור מפגיעה בתשתיות התת קרקעיות (כגון: קווי טלפון, קווי חשמל, מים, ביוב, גז, דלק, כבלים תת קרקעיים וכו').

ההיתר כולל אחריות המבצע להחזרת המצב לקדמותו ולניקוי השטח בסיום העבודה.


על התהליך

התהליך כולל  שני שלבים לצורך קבלת היתר חפירה:

שלב ראשון – הגשת בקשה לאישור תכנון 

שלב שני – הגשת בקשה לקבלת היתר חפירה

בכל בקשה להיתר חפירה, חובה לצרף אישור תכנון בתוקף כתנאי להגשת הבקשה!


הבקשות לאישורי תכנון ולהיתרי חפירה יוגשו באופן מקוון בלבד דרך האתר העירוני.

לא יתקבלו בקשות אשר יועברו ישירות ושלא דרך האתר העירוני (למעט מקרים חריגים)

המבקש יזין את כל הפרטים הנדרשים בטופס המקוון ויצרף את המסמכים הדרושים לבקשה (קבצי PDF ו-DWG למדידות).

בכל שלב, לאחר הגשת הבקשה, הבקשה תעבור בדיקה טכנית טרם קליטתה במערכת.

במידה והבקשה תקינה, הבקשה תיפתח במערכת ותישלח למבקש הודעה אודות פתיחת הבקשה בצירוף מספר הבקשה.

במידה והבקשה אינה תקינה, הבקשה לא תיקלט במערכת ותוחזר למבקש הודעה בצירוף הסבר מתאים.

 

השלבים לקבלת אישור תכנון

1. הבקשה תעבור לאישור הגורמים הפנים עירוניים והגורמים החיצוניים העוסקים בתכנון.

2. לאחר אישור ומתן התייחסות כלל הגורמים, יינתן אישור תכנון למבקש הבקשה.

הבהרה: יש לעבור את תהליך אישור התכנון החל מהמטר הראשון לחפירה.

 

השלבים לקבלת היתר החפירה (שלב ביצוע)

1. לאחר מינוי קבלן ביצוע לפרויקט, יגיש המבקש בקשה להיתר חפירה. 

2. המבקש יציג ליחידה להיתרי חפירה אישור תכנון בתוקף 

3. תערך בדיקה מקדימה לעמידה בדרישות של התכנון.

4. תיפתח במערכת בקשה לאישור ביצוע.

5.הבקשה תעבור לאישור הגורמים הפנים עירוניים והגורמים החיצוניים העוסקים בביצוע.

6. לאחר אישור כלל הגורמים, יינתן היתר חפירה למבקש הבקשה. 


 

קישורים להגשת בקשות

 

1.  להגשת בקשה לאישור תכנון לחץ כאן

 

2.  להגשת בקשה להיתר חפירה (בתנאי שקיים אישור תכנון בתוקף) לחץ כאן

 

3. להגשת בקשה לאישור עבודה ללא חפירה לחץ כאן


4. בקשה לאישור עבודת לילה


לבדיקת סטטוס בקשה לתיאום הנדסי לחץ כאן

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:

מנהל יחידה בכיר לעבודות בתחום דרך : אקבל דניאל
רח' שמואל בן עדיה 4 , חיפה
טל' :04-8357858  פקס : 04-8356476

 


בקשות לתיאום הנדסי