הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה עיריית חיפה - דף הבית

רישוי בניה

האגף עוסק במגוון נושאים, בהם:

 • מתן הנחיות לאדריכלים, קבלנים, אזרחים לעניין בקשות בניה, (לפי מפקחי איזורים בעיר)
 • בדיקת כל הבקשות החדשות המתקבלות מבחינה טכנית
 • בדיקת בקשות ותכניות להיתרי בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה
 • הכנת בקשות לועדת רישוי או ועדה מקומית
 • מידע לגבי מבנים קיימים במגרש (ללא חישוב יתרת בניה)
 • טיפול בהוצאות היתרי בניה
 • חישוב שטחי בניה לצורך תשלומי אגרות
 • חישוב שטחי בניה לצורך הגשת כתבי אישום
 • טיפול בהתנגדויות לבקשות בניה
 • הנחיות תכנוניות לבניינים חדשים ותוספות בניה
 • הנחיות לגבי חישוב שטחי בניה בבניה חדשה קיימת
 • אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו
 • בדיקה בשטח של כל תכנית לשינויים לפני הבאתה לדיון בועדה המקומית


רישוי בניה