הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה עיריית חיפה - דף הבית

טפסי רישוי בניה


מידע וטפסים לעורכי בקשות 

טופס
​קישור לטופס מקוון
קישור להורדת הטופס
נספח 1 - נוהל פרסום לפי סעיף 149

נוהל פרסום לפי סעיף 149
הנחיות ל​תקנה 36 ב או 36 ד
​תקנה 36 ב או 36 ד
טפסים כלליים​טופס
​קישור לטופס מקוון
​קישור להורדת הטופס
​בקשה למתן אישור לטאבו  (למעט מגרש)  למגרשים -יש לפנות למחלקה לתקבולים
 04-8356333
mekuvan.jpg
טופס טאבו מעודכן.pdf
​התחייבות בדבר החלק היחסי של סלילת דרך
mekuvan.jpg

​הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה
mekuvan.jpg
​דו"ח עריכת ביקורת מהנדס/הנדסאי לתקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
mekuvan.jpg
​טופס ויתור בלתי חוזר על שטח בניה לטובת שכן
mekuvan.jpg
טופס ויתור בלתי חוזר על שטח בניה לטובת שכן.pdf
​טופס בקשה פטור מארנונה עפי סעיף 5י לשנת 2020 (עמותות) - הגשת הבקשה עד 31.03.2020
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור.pdf
​בקשה להנחה רטרואקטיבית לנישום שאינו בעל חוב (טופס 100)
טופס 100.pdf
​בקשה למחיקת חוב לפי סעיף 339 (הנחה רטרואקטיבית לנישום בעל חוב) (טופס 110)
טופס 110.pdf
​הצטרפות לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
mekuvan.jpg

​הגשת תכנית לבדיקה במסגרת פרסום סעיפים 77, 78 לתכנית תתל 65
טופס מנגש - הגשת תכנית לבדיקה במסגרת פרסום סעיפים 77, 78 לתכנית תתל 65.pdf
​חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2020- הארכת מועדים
חוזר מנכל משרד הפנים 05.2020- הארכת מועדים.pdf
​אישור בדבר דוחות כספיים
טופס 2 אישור בדבר דוחות כספיים - מונגש.pdf
​אישור בדבר ניהול תקין של עמותה

טופס 1 אישור בדבר ניהול תקין של עמותה - מונגש.pdf
​נתונים על בית כנסת
טופס 3 א נתונים על בית הכנסת - מונגש.pdf
​פרטים על פעילות העמותה
טופס 3 פרטים על פעילות העמותה - מונגש.pdf
​כתב התחייבות
טופס 4 כתב התחייבות - מונגש.pdf
​טופס בקשה להקצאת מקרקעין
טופס בקשה להקצאת מקרקעין - מונגש.pdf
​דוח פירוט פעילות לפי שעות וימים
טופס מס' 5 דוח פירוט פעילות לפי שעות וימים - מונגש.pdf
​הודעה על שינוי דיירים/מחזיקים/בעלים
mekuvan.jpg
חדילת חזקה בנכס.pdf
​חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019 – תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
חוזר מנכל משרד הפנים מס. 5-2019- תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור - 15.4.2019.pdf
​​הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה

mekuvan.jpg

​​תצהיר בעניין עקירת עצים
mekuvan.jpg
תצהיר בעניין עקירת עצים.pdf
​​הודעה על מינוי אחראי לביקורת
mekuvan.jpg

​​הודעה על קבלת אחריות לביקורת
mekuvan.jpg

​​טופס להגשת חישובים סטטיים
mekuvan.jpg
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdf
​​הנחיות למרפסת זיזיות ( קונזוליות)
נוהל מרפסות.pdf
​תצהיר האחראי לביצוע השלד

mekuvan.jpg

​דו"ח תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור mekuvan.jpg
תקינות מקלט.pdf
​בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט / להגדיל מקלט קיים

mekuvan.jpg
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט .pdf

טפסי רישוי בניה